Vi har idag taget afsked med vores mangeårige medlem Steen Joensen, der døde

sidste uge efter nogle års sygdom