Det skrider godt fremad med 1. salen i Skæring. Der mangler slibning af det sidste

stykke loft, blå vand og 2 x maling af det sidste stykke loft og skrå gavl mod nord.

Den ene ende

Den anden ende

Der rulles mm

trappetrinet sikres mod usikre fumlegængere