Nyheder:

Billeder fra dagen.

Hans Ole har lagt 2 film fra US-delen på you tube:

Trains on the modular layout

Cabride on a modular layout with CTC

Lystrup station har en facebookside:

https://www.facebook.com/LystrupStation

 

Formanden byder velkommen

Bordets glæder

Michael præsenterer sit spor 0 modul: Tanggaard trinbrædt

Jan Aude gør Lystrup klar

 

Stammer oprangeres på Portola yard

Aksel viste film fra de sidste kørsler på Annagade 

 

 

Det skrider godt fremad med 1. salen i Skæring. Der mangler slibning af det sidste

stykke loft, blå vand og 2 x maling af det sidste stykke loft og skrå gavl mod nord.

Den ene ende

Den anden ende

Der rulles mm

trappetrinet sikres mod usikre fumlegængere

Gulv i den ene ende

og snart i den anden ende